Μια πρόταση (παλαιότερη, που ωστόσο κάποια στοιχεία της έχουν ενδιαφέρον και σήμερα) για ανανέωση και εμπλουτισμό των αναλυτικών προγραμμάτων των μαθηματικών στις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου

Όλα τα τεύχη του "φ" είναι διαθέσιμα. Για απόκτησή τους επικοινωνήστε μαζί μας στό vasvisk2004@yahoo.gr ή τηλεφωνικά στο 6948565445 Απόρριψη