Μια πρόταση (παλαιότερη, που ωστόσο κάποια στοιχεία της έχουν ενδιαφέρον και σήμερα) για ανανέωση και εμπλουτισμό των αναλυτικών προγραμμάτων των μαθηματικών στις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου