Τί μαθηματικά θα διδάξουμε στη Μέση Εκπαίδευση και πώς θα τα διδάξουμε;

Η αναζήτηση απαντήσεων σ’ αυτά τα ζητήματα την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα αποτέλεσε κεντρικό άξονα προβληματισμού της παγκόσμιας Εκπαιδευτικής Μαθηματικής Κοινότητας.Οι προσεγγίσεις που έχουν γίνει τη συγκεκριμένη περίοδο και συνεχίζουν να γίνονται,είναι περισσότερο επιστημονικές και ολοκληρωμένες απο ποτέ. Κι αυτό για πολλούς λόγους. Η ανάπτυξη των Γνωστικών Επιστημών τη δεκαετία του ’90-2000, (έχει χαρακτηριστεί ως δεκαετία του εγκεφάλου),η ευχέρεια που η τεχνολογία εξασφάλισε στην εκπαιδευτική έρευνα και στην επικοινωνία των αποτελεσμάτων της,αλλά και η εκρηκτική μεγένθυση των παγκοσμίων κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων, των οποίων η αντιμετώπιση απαιτεί πλέον πολύ υψηλού επιπέδου στελέχη και εργαζόμενους με δημιουργική σκέψη και φαντασία, είναι μερικοί λόγοι που επέτρεψαν ή επέβαλλαν αντίστοιχα, προσεκτικότερη και επιστημονικότερη προσέγγιση των προβλημάτων της Μαθηματικής Εκπαίδευσης, (ας μην ξεχνάμε και την περιπέτεια των «Μοντέρνων Μαθηματικών» του ’60 και ’70). Αυτή η παγκόσμια,αγωνιώδης θα ’λεγε κανείς, προσπάθεια της Μαθηματικής Κοινότητας για αναζήτηση απαντήσεων στα καίρια ερωτήματα που αναφέρθηκαν νωρίτερα, έχει συμπαρασύρει και την Ελληνική Μαθηματική Κοινότητα.