Η γεωμετρία θέμα επερώτησης στη Βουλή

Ο ρόλος της Γεωμετρίας στη διδασκαλία των Μαθηματικών Υποχρεωτικής και Μέσης Εκπαίδευσης
Επερώτηση του Μίμη Ανδρουλάκη για τη Διδασκαλία της Γεωμετρίας

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: κ. Γεώργιο Μπαμπινιώτη

Θέμα: Ο ρόλος της Γεωμετρίας στη διδασκαλία των Μαθηματικών Υποχρεωτικής και Μέσης Εκπαίδευσης

Τα τελευταία 30 χρόνια έχει υποβαθμιστεί η σημασία και η διδασκαλία της Γεωμετρίας στην Υποχρεωτική και Μέση Εκπαίδευση. Όπως προκύπτει και από τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, η μαθηματική εκπαίδευση επικεντρώνεται στις υπολογιστικές τεχνικές εις βάρος της ανάπτυξης των δεξιοτήτων που αφορούν τον παραγωγικό συλλογισμό, την αποδεικτική διαδικασία και την κριτική – δημιουργική μαθηματική σκέψη που μπορούν να καλλιεργηθούν και να αποκτηθούν μέσω της ενασχόλησης με τη Γεωμετρία.
Πέραν όμως της παιδευτικής και διαπλαστικής αξίας που έχει για τον μαθηματικό και το άτομο, η Γεωμετρία συνεχίζει να αποτελεί έναν ζωντανό κλάδο της μαθηματικής επιστήμης και είναι ο χώρος που συναντώνται η Φυσική με τα Μαθηματικά στην σύγχρονη επιστημονική έρευνα.
Η αναμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος σπουδών των μαθηματικών γενικά και της γεωμετρίας ειδικότερα, οφείλει να συνεκτιμήσει τις διαχρονικά χαμηλές επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών στους διεθνείς διαγωνισμούς PISA με την παράλληλη τάση στις πρώτες χώρες στην παραγωγή μαθηματικών ταλέντων (Κίνα, Ρωσία κ.α) να καθιστούν τη γεωμετρία βασικό άξονα της μαθηματικής εκπαίδευσης των μαθητών.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Προτίθεται να αναθεωρήσει την εκπαιδευτική πολιτική γύρω από τη διδασκαλία των μαθηματικών Υποχρεωτικής και Μέσης Εκπαίδευσης ως προς τη Γεωμετρία και αν ναι, με ποιο τρόπο;

Ο ερωτών Βουλευτής
Δημήτρης Ανδρουλάκης