Οπτικοακουστικό Υλικό

Φωτογραφίες

Από την εκδήλωση του "φ" στο ίδρυμα Ευγενίδου (23/01/2012): ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ, ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Από την εκδήλωση "Ελάτε να μιλήσουμε για Μαθηματικά"

Video

Από την εκδήλωση του "φ" στο ίδρυμα Ευγενίδου (23/01/2012): ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ, ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ