Στατιστικά για το “φ”

Μερικές (στατιστικές) πληροφορίες για το "φ"

Τα περιεχόμενα των έξι τευχών του "φ" καλύπτουν συνολικά έναν όγκο 1772 σελίδων μεγέθους 24x19 cm, τυπωμένες σε τετραχρωμία και σε χαρτί velvet.

Στα έξι τεύχη του «φ» έχουν δημοσιευθεί:

 • 28 Εργασίες Πανεπιστημιακών του Εξωτερικού
 • 10 Εργασίες Ελλήνων Πανεπιστημιακών
 • 6 Εργασίες Σχολικών Συμβούλων των Μαθηματικών
 • 75 Εργασίες Συναδέλφων από τη Β/θμια Εκπαίδευση
 • 20 Εργασίες Μαθητών και Φοιτητών
 • 60 Και πλέον Εργασίες, συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεων, του υπεύθυνου της έκδοσης Β.Ε.Βισκαδουράκη
 • 10 Συνεντεύξεις Πανεπιστημιακών, Ελλήνων που καλύπτων συνολικά 80 σελίδες του Περιοδικού
 • 257 Προβλήματα για όλη την Οικογένεια, τα περισσότερα των οποίων παρουσιάζονται λυμένα σε επόμενα τεύχη του «φ» Πολλοί γονείς έχουν μέχρι τώρα μέσα από αυτά τα προβλήματα πετύχει να αγαπήσουν τα παιδιά τους τα Μαθηματικά.
 • 29 Μαθηματικά παιχνίδια πάνω στα οποία μπορεί να στηριχθεί η διδασκαλία πολύ σημαντικών εννοιών με τρόπο που να κινητοποιείται το ενδιαφέρον των μαθητών.
 • 25 Μικρές Ερευνητικές Μαθηματικές Εργασίες που μπορούν να δοθούν είτε για ατομική είτε για ομαδική εργασία, χωρίς να είναι δύσκολες έχουν τέτοια χαρακτηριστικά που βάζουν το μαθητή στο πνεύμα της μαθηματικής έρευνας.
 • 28 Ολοκληρωμένες Διδακτικές Προτάσεις εννοιών ή ενοτήτων από την ύλη του Γυμνασίου και του Λυκείου.
 • 22 Πραγματικά διαγωνίσματα για το Γυμνάσιο και
 • 159 Διαγωνίσματα για το Λύκειο που υπογράφονται από πλέον των 200 εκλεκτούς συναδέλφους από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.
 • 250 Και άνω Προβλήματα Μαθηματικών Διαγωνισμών Δημοτικού
 • 100-άδες προβλημάτων μαθηματικών διαγωνισμών Γυμνασίου και Λυκείου επιλεγμένα από πρόσφατους Διαγωνισμούς από όλο τον κόσμο και δομημένα σε θεματικές ενότητες και κατηγορίες. Σε πάρα πολλά από αυτά τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις σε επόμενα τεύχη.
 • 36 Κρίσιμα θέματα κυρίως σε σχέση με τη μαθηματική εκπαίδευση διάφορων χωρών σχολιασμένα και προβεβλημένα με τρόπο που κάποια ζητήματα να τίθενται και στον εγχώριο προβληματισμό πάνω στο σοβαρότατο θέμα της Μαθηματικής μας Εκπαίδευση.
 • 36 Βιβλία Ελλήνων και Ξένων Μαθηματικών έχουν παρουσιαστεί, πολλά για πρώτη φορά, στο ελληνικό κοινό τόσο σε επίπεδο Μέσης όσο και Ανώτατης Εκπαίδευσης.