Το “φ”, Ένα απόλυτο ελληνικό παράδειγμα ευθύνης για τα Μαθηματικά

Του Γιάννη  Πηλιούνη

Πριν πούμε οτιδήποτε για τη συγκεκριμένη περιοδική ετήσια έκδοση του βιβλίο-περιοδικού «Το φ», είναι αναγκαίο να ορίσουμε την έννοια της λέξης καθεστώς στη σημερινή εικόνα της Μέσης Εκπαίδευσης.

Ατέλειωτες χαμένες ώρες διδασκαλίας, λόγω ποι­κίλων και παντελώς άσχετων με την εκπαιδευτική διαδικασία εκδηλώσεων” καθηγητές κατά το μάλλον κουρασμένοι, βαριεστημένοι, κακοπληρωμέ­νοι και ανενημέρωτοι” βιβλία που έχουν γραφτεί κατά κανόνα στο πόδι, κακο­γραμμένα και με λάθη τις περισσότερες φορές και, φυσικά, εκπαιδευτικά προ­γράμματα που βρίσκονται σε πλήρη αναντιστοιχία με τις απαιτήσεις των καιρών και την ουσία της μάθησης. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα Στην Ελλάδα που γέννησε και ανέδειξε τα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες, τη λογο­τεχνική και υψηλή νοητική πολιτισμική και φιλοσοφική έκφραση.

Παίρνοντας, λοιπόν, κάποιος στα χέρια του το «Το φ», από το πρώτο κιόλας ξεφύλλισμα καταλαβαίνει ότι έχει περάσει στον χώρο της ελληνικής αντιστασιακής διανόησης και της υψηλής πνευματικής δημιουργίας. Ένα πόνημα που εκδίδε­ται για έξι χρόνια τώρα, κάθε Νοέμβριο, και αποτελεί ένα νέκταρ από πνευματικές και κυρίως εκπαιδευτικές προκλήσεις και προσκλήσεις στα Μαθηματικά, με απροσμέτρητο όφελος για τις νέες γενιές μαθητών. Προσωπικό έργο του Μαθηματι­κού Βασίλη Βισκαδουράκη, από το Γενικό Πειραματικό Λύκειο της Ιωνιδείου στον Πειραιά.Το περιοδικό χτίζεται κάθε φορά επί έναν ολόκληρο χρόνο,με τη βοήθεια των παιδιών του και εκλεκτών συναδέλφων του Μαθηματικών.  Αυτοχρηματοδοτούμενο!

Τόσο η μεθοδολογία παρουσίασης της ύλης όσο και η ίδια η θεματολογία του, προσεκτικά επιλεγμένη μέσα από ένα πα­γκόσμιο ρεπερτόριο άψογα διατυπωμένων και με εξαιρετικά παιδευτικό τρόπο λυμένων θεμάτων μαθηματικών όλων των βαθμίδων Γυμνασίου και Λυκείου, εντυπώνει στο μυαλό του αναγνώστη την απόλυτη γεύση για το πώς είναι και το πώς πρέπει να διδάσκονται τα Μαθηματικά. Από το χαρτί και τις αισθητικά άψογες, έγχρωμες παρουσιάσεις του κάθε θέματος   με μαθηματικά γραφικά και χαρακτήρες που συναρμόζουν αρμονικά, έως τις εξαιρετικές συνεντεύξεις από τον Διεθνή  κύκλο των Μαθηματικών της Έρευνας, της Εκ­παίδευσης και της Παραγωγής, όλα συντελούν ώστε το «φ», μέσα στον παγκόσμιο χώρο των σχετικών περιοδικών, να τοποθετείται άνετα στις πρώτες θέσεις. Επιπροσθέτως, στο «φ» θα βρούμε κάθε φορά και μεγάλα τμήματα, αφιε­ρωμένα σε θέματα  Ολυμπιάδων Μαθη­ματικών, παγκόσμιων συνεδρίων για τα Μαθηματικά, προβλήματα Μαθηματικών για το προχωρημένο Δημοτικό και, στην κυριολεξία, απολαυ­στικά μαθηματικά  προβλήματα για όλη την οικογέ­νεια και την παρέα.