Μαθηματικά παιχνίδια

Σε κάθε τεύχος του «φ» υπάρχουν μερικά επεξεργασμένα – λυμένα και μερικά προτεινόμενα για επεξεργασία – λύση Μαθηματικά Παιχνίδια. Δείχνουν με τον πιο πρόσφορο τρόπο πως τα Μαθηματικά βρίσκονται παντού και πως αν κάποιος ξέρει να τα χρησιμοποιεί, έχει τότε στα χέρια του ένα φοβερό κλειδί «πασπαρτού».

Από την εποχή ακόμα του Πλάτωνα, η μάθηση εθεωρείτο πως θα έπρεπε να είναι όχι αποτέλεσμα πίεσης, αλλά αντίθετα, η μαθησιακή διαδικασία θα έπρεπε να έχει χαρακτήρα παιχνιώδη και διασκεδαστικό.

«Μετά παιδιάς τε και ηδονής μανθάνειν», Πλάτωνος Νόμοι 819β, αλλά και στην «Πολιτεία» (536δ-ε) «Μη βία τους παίδας εν τοις μαθή- μασιν τρέφε αλλά παίζοντας», προτρέπει τους διδάσκοντες ο Πλάτων.

Για το θέμα αυτό δείτε τη «Συζήτηση με τον Στέλιο Νεγρεπόντη» στο 1ο τεύχος του «φ» (σελ. 103), αλλά και τη «Συζήτηση με τον Μιχάλη Λάμπρου» στο 4ο τεύχος, (σελ. 186).

Η ίδια άποψη θα δείτε να εκφράζεται και σε Συζητήσεις με διακεκριμένους Μαθηματικούς του Εξωτερικού στο 2ο και 3ο τεύχος του «φ». Συγκεκριμένα στη Συζήτηση του «φ» με τον καθηγητή του Cambridge John D. Barrow στο 2ο τεύχος (σελ. 217) αλλά και στη Συζήτηση με τον Μάγο των Μαθηματικών του Παν/μίου του Stanford Persi Diaconis (σελ. 196).

Τέλος και στη Συζήτηση του Καθηγητή του Παν/μίου Harvard, Barry Mazur με τον δημοσιογράφο Peter Pesic, η παιγνιώδης εξοικείωση του Barry Mazur με τους αριθμούς που ο πατέρας Mazur φρόντισε να αποχτήσει ο γυιός του από πολύ τρυφερή ηλικία, φαίνεται πως ήταν η σπίθα που άναψε στο νου του Barry Mazur τη φλόγα της αγάπης προς τους αριθμούς, της αγάπης προς τα Μαθηματικά.

Με τις σκέψεις αυτές, σας προτείνουμε να εντάξετε (όπως πολλοί γονείς και συνάδελφοι έχουν κάνει μέχρι τώρα), στη διδακτική σας πράξη (είτε με τα φυσικά σας παιδιά – όσοι τα αμέλησαν έχουν μετανιώσει), είτε με τους μαθητές σας, τα «Μαθηματικά Παιχνίδια που θα βρείτε:

Στο 1ο τεύχος του «φ» (σελ. 177-182), 4 Μαθ/κά Παιχνίδια λυμένα και 4 προτεινόμενα για λύση.
Στο 2ο τεύχος του «φ» (σελ. 187-190), τα 3 προτεινόμενα από το 1ο τεύχος λυμένα, και άλλα 4 προτεινόμενα για λύση.
Στο 3ο τεύχος του «φ» (σελ. 136-137) 2 λυμένα από το 2ο τεύχος και 3 προτεινόμενα για λύση. Στο 4ο τεύχος (σελ. 191-193), 2 λυμένα και 6 προτεινόμενα για λύση.
Αλλά και στα επόμενα τεύχη του «φ»